Followers

Friday, November 14, 2014

contoh Ulasan Jurnal

bagi yang tidak tahu bagai mana cara untuk mengulas jurnal..File yang telah di serta adalah senarai perlu ada dalam mengulas sesebuah jurnal
klik disini

Mari Mengira = Cara cikgu Fendy

salam... maaf lama sudah tak sempat update
bagi kanak-kanak belajar amat seronok. Tamabah seronok lagi juga diselit dengan didik hibur. Jadi saya adaa sediakan 1 Video lagu mari belajar mengira.. Enjoy And Happy Learning

Murid Tahun 1 2014 SK Permatang Pelandok

Saturday, October 19, 2013

Elemen pengajaran mikro Elemen pengajaran makro

Elemen Pengajaran Mikro

*Pengajaran mikro diasaskan di Universiti Standart pada 1963.
*Pada 1963, Allen & Ryan pengajaran miro adalah kawalan praktis dengan kawalan kepada tingkah laku pengajaran yang khusus dalam situasi yang terkawal.
*Definasi =latihan pengajaran pendidikan yang dipendekkan dalam 1 skop
*   aspek àsaiz kelas kecil
 àmasa mengajar
àkemahiran mengajar
àdikalangan guru pelatih sahaja
*Waktu pengajaran diringkaskan kepada 5-10 minit sahaja.
*Tumpu kepada 1 kemahiran sahaja.
*Dilaksanakan dimana-mana ruang.
*Diakhir sesi terdapat sesi perbincangan dan refleksi.
*6 peringkat proses pengajaran mikro (Allen & Ryan, 1969)
-
Perbincangan
-
Pengajaran
-
Penilaian
-
Perancangan Semula
-
Pengajaran semula
-
Penilaian semula

Elemen Pengajaran makro

*Pengenalan
*Satu set P&P yang lengkap.
Bermula dengan set induksi dan berakhir dengan penutup.
*
*Definasi
*Latihan sebenar dalam realiti sebenar P&P.
*Aspek àsaiz kelas yang besar
   
àkelas sebenar (< 30 )
   
àkelas bilik darjah yang sebenar
*Dalam waktu pengajaran yang sebenar
*Pelbagai kemahiran yang digunakan
*Situasi sekolah sebenar
*Kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro
*Prinsip
*Objektif P&P
àbesar dan luas
àmerangkumi aras pengetahuan murid
àguru perlu menyatakan objektif dengan tepat.
*Diakhir sesi terdapat sesi perbincangan dan refleksi.

Prosedur Pembelajaran Makro

Sebelum
Semasa
Selepas
Proses Pengajaran
-Merancang dan menyediakan RPH.
-pecahan topik.
-
kebolehsediaan murid.
Merancang Penyampaian
-stratergi P&P.
-tentukan masa
-pemeringkatan isi
Pemilihan sumber yang jelas
Perancangan penilaian
-
Pencapaian
-analisis maklumbalas
-ubanh suai teknik
Pelaksanaan Pengajaran
-set induksi baik / menarik, berkaitan dengan topik.

Perkembangan Pengajaran
-langkah-langkah yang disusun.
-
tentukan masa untuk setiap langkah.
Perancangan Aktiviti
-
ansur maju-mudah -> sukar
-
konkrit -> abstrak
-dekat -> jauh
-dari PSA ->Pengetahuan baru
-kenalpasti stratergi yang diguna.
Refleksi Sesi Makro
-
penilaian kendiri (kelemahan/penambahbaikkan)
-bertukar pandangan
-”adakah murid faham dengan objektif yang ditetapkan”, Ahmad Mohd Salleh.2011.kurikulum metodologi & pedagogi.
-buat penilaian untuk mengukur HP dicapai atau tidak.
Penutup
-
menyimpul, merumus dan latihan.
-
memberi kepuasan supaya murid bersedia untuk hari seterusnya.
Ae Ah Meng.1991. kepentingan penutup adalah dari kognitif dan sosial.
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Text-Ads